Vitajte na našej www stránke!

Maturitná skúška 2021

Maturita 2021Základné informácie, dôležité termíny

Rozdelenie maturitnej skúšky (MS) - externá a interná časť, povinné predmety maturitnej skúšky, hodnotenie a klasifikácia MS, náhradné skúšky, opravné skúšky, termíny konania MS v školskom roku 2020/2021, dôležité webové adresy - Národný ústav certifikovaných meraní, Štátny pedagogický ústav, Ministerstvo školstva, ... 

MATURITA 2021 základné informácie (dokument PDF)

MATURITA 2021 NÚCEM (dokument PDF)

 

Dokumenty k MS

Dokumenty k MS

Žiadosť o náhradnú MS - zdravotné dôvody - dokument DOC

Žiadosť o náhradnú MS - neukončený 4. roč. - dokument DOC

Žiadosť o opravnú MS z teoretickej/praktickej časti odbornej zložky MS - dokument DOC

Žiadosť o opravnú MS z EČ a PFIČ - dokument DOC

 

Dokumenty k MS

Špecifikácia testov na MS

Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry - dokument PDF

Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 - dokument PDF