Vitajte na našej www stránke!

Dôležité termíny

Zrušenie externej časti a písomnej formy internej časti MS

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín. Viac...

Zároveň vydáva nasledovné Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.