Vitajte na našej www stránke!

Pedagogickí zamestnanci ŠI

Meno Pozícia E - mail Telefón
Šilan Andrej vedúci výchovy
silan.andrej(at)slspo.sk
051/7465624, 7465630

     
Bohumil Lorenčík vychovávateľ   051/7465624, 7465630
Bc. Hmeľárová Iveta vychovávateľ hmelarova.iveta(at)slspo.sk 051/7465624, 7465630
PhDr. Bayerová Jarmila vychovávateľ bayerova.jarmila(at)slspo.sk 051/7465624, 7465630