Vitajte na našej www stránke!

Výzva na predkladanie ponúk:

Zhotovenie finančnej a ekonomickej analýzy podľa metodológie programu pre projekt „Lesy nepoznajú hranice“ pripravovaného v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovenská republika 2014-2020.

SŠ_analyza.pdf