Vitajte na našej www stránke!

Zníženie energetickej náročnosti budovy - úspešný projekt našej školy

20200729224106_projekt.jpg
Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Prešov – SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“.

Navrhované riešenia predstavovali komplexné riešenie zvýšenia energetickej efektívnosti budovy školy. Realizácia navrhovaných opatrení zabezpečila úsporu energie nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek definovaných v rámci všeobecne platných právnych predpisov tak, aby sa potreba energie znížila na úroveň ultranízkoenergetických budov.

Viac - dokument PDF


Späť