Vitajte na našej www stránke!

Uzavretie školy pre verejnosť

20200501170647_rusko.jpg
Škola v zmysle opatrenia ÚVZ SR prerušila na obdobie od 16.3.2020 až do odvolania vyučovací proces. Nakoľko je budova pre verejnosť uzavretá, akákoľvek komunikácia prebieha výlučne elektronicky a telefonicky.

KONTAKTY

počas prerušenia vyučovania v čase od 8:00 – 12:00

 

04.05.2020                  051 7465611, 0918 779 546 – sekretariát, ekonomický úsek

05.05.2020                  051 7465611, 0918 779 546 – sekretariát, ekonomický úsek

06.05.2020                  051 7465611, 0918 779 546 – sekretariát, ekonomický úsek

07.05.2020                  051 7465611, 0918 779 546 – sekretariát, ekonomický úsek

11.05.2020                  051 7465611, 0918 779 546 – sekretariát, ekonomický úsek

12.05.2020                  051 7465611, 0918 779 546 – sekretariát, ekonomický úsek

13.05.2020                  051 7465611, 0918 779 546 – sekretariát, ekonomický úsek

14.05.2020                  051 7465611, 0918 779 546 – sekretariát, ekonomický úsek

15.05.2020                  051 7465611, 0918 779 546 – sekretariát, ekonomický úsek

 

e-mail: slspo@slspo.sk


Späť