Vitajte na našej www stránke!

Riaditeľské voľno

20200312112403_vykricnik.jpg
Z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu a chrípkových ochorení na škole, riaditeľ školy poskytuje žiakom na deň 13. marec 2020 (piatok) voľno podľa §150 ods. 5 školského zákona (č. 245/2008 Z. z.).

Všetci stravníci budú v uvedenom dni z obedov automaticky vyhlásení.
S vierou, že nasledujúce dni využijeme na liečbu v domácich podmienkach a zodpovedným správaním a rešpektovaním všeobecne platných pokynov prispejeme k ochrane zdravia vo svojom najbližšom okolí. Získame tak potrebnú silu a energiu do ďalších dní.

Doporučujem sledovať stránku školy pre ďalšie informácie.

Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
riaditeľ školy
 Späť