Vitajte na našej www stránke!

Prijímacie konanie 2020/2021

20200521122814_ps_2020.jpg
Na stránke školy sú zverejnené konečné výsledky prijímacieho konania 2020/2021.

Na základe dosiahnutého počtu bodov v zmysle „Kritérií pre prijímanie žiakov do prvého ročníka SOŠ lesníckej v školskom roku 2020/2021“ bolo zostavené poradie a žiakom umiestneným do 38. miesta (ŠO lesníctvo-lesnícka prevádzka) a 10. miesta (ŠO lesníctvo-krajinná ekológia) odoslané poštou rozhodnutie o prijatí.
Uchádzačom, ktorí nepotvrdili záujem o štúdium do 4.júna 2020, prijatie bolo zrušené a miesto ponúknuté uchádzačom v nasledujúcom poradí s prejaveným záujmom o štúdium. 

Počet získaných bodov a umiestnenie v zostavenom poradí si môže zákonný zástupca žiaka overiť na www.slspo.sk/rozhodnutia zadaním kódu pre zverejnenie v tvare začiatočné písmeno priezviska (veľké písmeno, bez diakritiky) a štvorčíslie rodného čísla za lomítkom (napr. A0123).  

Potvrdenie záujmu o štúdium
Záväzné potvrdenie záujmu o štúdium.pdf

Zdravotná spôsobilosť na štúdium
Vyjadrenie lekára.pdf


Späť