Vitajte na našej www stránke!

Aktuality

20200826095222_internat_ik.jpg
26. 08. 2020

Nástup do školského internátu je 6.septembra 2020 (aktualizované 31.8.2020) podľa nasledovného harmonogramu:

20200820185444_mssr.png
20. 08. 2020

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

20200729224106_projekt.jpg
29. 07. 2020

Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Prešov – SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“.

20200616100929_zvoncek.bmp
16. 06. 2020

V súvislosti s vyhlásením ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o otvorení stredných škôl v čase od 22. júna do 30. júna 2020 a odporúčaním Prešovského samosprávneho kraja rozhodol riaditeľ SOŠ lesníckej v Prešove o organizačnom zabezpečení konca školského roka.

20200521122814_ps_2020.jpg
21. 05. 2020

Na stránke školy sú zverejnené konečné výsledky prijímacieho konania 2020/2021.

20200501170647_rusko.jpg
01. 05. 2020

Škola v zmysle opatrenia ÚVZ SR prerušila na obdobie od 16.3.2020 až do odvolania vyučovací proces. Nakoľko je budova pre verejnosť uzavretá, akákoľvek komunikácia prebieha výlučne elektronicky a telefonicky.

20200420192752_zssk.jpg
20. 04. 2020

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje cestujúcej verejnosti, že vláda SR prijala na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave dňa 27. 3. 2020, rozhodnutie, na základe ktorého od 1. 4. 2020 až do odvolania ruší bezplatnú prepravu pre žiakov a študentov.

20200312143326_vykricniky.jpg
12. 03. 2020

Riaditeľ školy oznamuje žiakom školy, že v zmysle preventívnych opatrení proti koronavírusu prijatých Ústredným krízovým štábom dňa 12.3.2020 bude škola od 16. marca 2020 minimálne do 27.marca 2020 uzavretá.

20200312112403_vykricnik.jpg
12. 03. 2020

Z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu a chrípkových ochorení na škole, riaditeľ školy poskytuje žiakom na deň 13. marec 2020 (piatok) voľno podľa §150 ods. 5 školského zákona (č. 245/2008 Z. z.).

20200308204716_korona_web.jpg
08. 03. 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo pre školy usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu.

< 1 2 3 4 5 ... 9 10