OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM
 - NOVÉ !!!

Na stránke školy v časti UCHÁDZAČI sú zverejnené informácie
k prijímacím skúškam pre školský rok 2021/2022
vrátane elektronickej prihlášky.
V prípade akýchkoľvek otázok k prijímacím skúškam môžu uchádzači využiť elektronickú komunikáciu
prostredníctvom e-mailu ps@slspo.sk


Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní!       

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti
s ochorením COVID-19 a na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12.4.2021

aj od 12. 4. 2021 pokračujú žiaci v dištančnom vzdelávaní
podľa aktuálneho rozvrhu hodín.

Vzdelávanie žiakov končiacich ročníkov
prebieha v kombinovanom režime.

Sledujte pravidelne našu stránku, kde budeme priebežne zverejňovať najnovšie informácie. 

Návrat do škôl 2021 -  V súvislosti s novými opatreniami pre zabezpečenie prezenčného vzdelávania v školách po 19.4.2021 zverejňujeme materiál
MŠVVaŠ SR- Návrat do škôl s účinnosťou od 19.4.2021.

Ďalšie pokyny budú žiakom poskytnuté prostredníctvom oznamu na stránke školy, resp. cez EduPage.

Prešov 12.4.2021                                                       Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy

Vitajte na našej www stránke!

Aktuality

20201029095134_portal_web.jpg
29. 10. 2020

Slovenská poľovnícka komora v spolupráci so spoločnosťou EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. udelila študentom a zamestnancom školy prístup k svojmu vzdelávaciemu portálu.

20201009202748_ror_web.bmp
09. 10. 2020

Základné prevádzkové podmienky pre Strednú odbornú školu lesnícku, Kollárova 10, Prešov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení pre všetkých žiakov a zamestnancov školy boli aktualizované 9.10.2020.

20200928114438_titulka.jpg
28. 09. 2020

Školský internát počas septembra usporiadal futbalový turnaj na vonkajšom ihrisku. Medzi sebou bojovalo 6 družstiev systémom každý s každým. 5 tímov chlapcov (prváci, druháci, 3.A, 3.B, štvrtáci) a 1 tím dievčat.

20200826095222_internat_ik.jpg
26. 08. 2020

Nástup do školského internátu je 6.septembra 2020 (aktualizované 31.8.2020) podľa nasledovného harmonogramu:

20200820185444_mssr.png
20. 08. 2020

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.