OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM
 - NOVÉ !!!

Na stránke školy v časti UCHÁDZAČI sú zverejnené informácie
k prijímacím skúškam pre školský rok 2021/2022
vrátane elektronickej prihlášky.
V prípade akýchkoľvek otázok k prijímacím skúškam môžu uchádzači využiť elektronickú komunikáciu
prostredníctvom e-mailu ps@slspo.sk


Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní!

       

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti
s ochorením COVID-19 a na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 5.2.2021

aj od 8. 2. 2021 pokračujú žiaci v dištančnom vzdelávaní
podľa aktuálneho rozvrhu hodín.

Sledujte pravidelne našu stránku, kde budeme priebežne zverejňovať najnovšie informácie. 

Návrat do škôl 2021 -  V súvislosti s novými opatreniami pre zabezpečenie prezenčného vzdelávania v školách po 8.3.2021 zverejňujeme materiál MŠVVaŠ SR-
Návrat do škôl aktualizovaný k 8.3.2021.

Ďalšie pokyny budú žiakom poskytnuté prostredníctvom oznamu na stránke školy, resp. cez EduPage.

Prešov 3.3.2021                                                       Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy

Vitajte na našej www stránke!

Aktuality

20201029095134_portal_web.jpg
29. 10. 2020

Slovenská poľovnícka komora v spolupráci so spoločnosťou EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. udelila študentom a zamestnancom školy prístup k svojmu vzdelávaciemu portálu.

20201009202748_ror_web.bmp
09. 10. 2020

Základné prevádzkové podmienky pre Strednú odbornú školu lesnícku, Kollárova 10, Prešov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení pre všetkých žiakov a zamestnancov školy boli aktualizované 9.10.2020.

20200928114438_titulka.jpg
28. 09. 2020

Školský internát počas septembra usporiadal futbalový turnaj na vonkajšom ihrisku. Medzi sebou bojovalo 6 družstiev systémom každý s každým. 5 tímov chlapcov (prváci, druháci, 3.A, 3.B, štvrtáci) a 1 tím dievčat.

20200826095222_internat_ik.jpg
26. 08. 2020

Nástup do školského internátu je 6.septembra 2020 (aktualizované 31.8.2020) podľa nasledovného harmonogramu:

20200820185444_mssr.png
20. 08. 2020

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.