OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM - NOVÉ !!!

Na stránke školy v časti "UCHÁDZAČI/Prijímacie skúšky" boli zverejnené
priebežné výsledky prijímacích skúšok po 3.5.2021.

Pozvaní uchádzači na prijímacie skúšky sa do vestibulu školy dostavia
podľa harmonogramu prezentácie !!!

V prípade akýchkoľvek otázok k prijímacím skúškam môžu uchádzači využiť elektronickú komunikáciu
prostredníctvom e-mailu ps@slspo.sk

Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní!       

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti
s ochorením COVID-19 a na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 19.4.2021
aj od 26. 4. 2021 pokračujú žiaci v dištančnom vzdelávaní
podľa aktuálneho rozvrhu hodín.
Vzdelávanie žiakov končiacich ročníkov prebieha prezenčne.
Návrat do škôl 2021 -  materiál MŠVVaŠ SR- Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021.

Ďalšie pokyny budú žiakom poskytnuté prostredníctvom oznamu na stránke školy, resp. cez EduPage.

Prešov 26.4.2021                                                       Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy

Vitajte na našej www stránke!

Aktuality

20201029095134_portal_web.jpg
29. 10. 2020

Slovenská poľovnícka komora v spolupráci so spoločnosťou EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. udelila študentom a zamestnancom školy prístup k svojmu vzdelávaciemu portálu.

20201009202748_ror_web.bmp
09. 10. 2020

Základné prevádzkové podmienky pre Strednú odbornú školu lesnícku, Kollárova 10, Prešov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení pre všetkých žiakov a zamestnancov školy boli aktualizované 9.10.2020.

20200928114438_titulka.jpg
28. 09. 2020

Školský internát počas septembra usporiadal futbalový turnaj na vonkajšom ihrisku. Medzi sebou bojovalo 6 družstiev systémom každý s každým. 5 tímov chlapcov (prváci, druháci, 3.A, 3.B, štvrtáci) a 1 tím dievčat.

20200826095222_internat_ik.jpg
26. 08. 2020

Nástup do školského internátu je 6.septembra 2020 (aktualizované 31.8.2020) podľa nasledovného harmonogramu:

20200820185444_mssr.png
20. 08. 2020

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.