Vitajte na našej www stránke!

Aktuality

20200826095222_internat_ik.jpg
26. 08. 2020

Nástup do školského internátu je 6.septembra 2020 (aktualizované 31.8.2020) podľa nasledovného harmonogramu:

20200820185444_mssr.png
20. 08. 2020

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

20200729224106_projekt.jpg
29. 07. 2020

Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Prešov – SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“.

20200616100929_zvoncek.bmp
16. 06. 2020

V súvislosti s vyhlásením ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o otvorení stredných škôl v čase od 22. júna do 30. júna 2020 a odporúčaním Prešovského samosprávneho kraja rozhodol riaditeľ SOŠ lesníckej v Prešove o organizačnom zabezpečení konca školského roka.

20200521122814_ps_2020.jpg
21. 05. 2020

Na stránke školy sú zverejnené konečné výsledky prijímacieho konania 2020/2021.