Vitajte na našej www stránke!

Vedenie školy

Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
PhDr. Hudáková Vlasta pedagogický zástupca riaditeľa školy (štatutárny zástupca)
Ing. Baláž Vladimír zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety a prax 
Ing. Kostelník Albín, PhD. zástupca riaditeľa pre tech.-prev. a podnikateľskú činnosť
Ing. Daňko Jozef zástupca riaditeľa školy pre ŠkL
Ing. Dilong Michal zástupca riaditeľa - hlavný majster OVY
Mgr. Šilan Andrej vedúci vychovávateľ ŠI