Vitajte na našej www stránke!

OZNÁMENIE

o zmene financovania školského stravovania v súlade s uplatnením nových zákonov č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov MŠ SR. Zmena výšky finančného príspevk nadobúda účinnosť od 4.9.2017.

Študenti DM - celodenná strava:

druh finan. limit na potraviny príspevok na režijné náklady v šj

Raňajky ....................... 0,43

Desiata ........................ 0,29

Obed  ........................   1,26  ...................... 0,20

Večera + olovrant ....... 0,93  ...................... 0,10

Spolu  ........................ 2,91 € .................. 0,30€  denná úhrada: 3,21€

 

Cena za ubytovanie v ŠI: 20,00€ (mesačne)

Odhlasovanie zo stravy - deň vopred (t.j. 24 hod. vopred)

Úhrada stravného a ubytovania v danom mesiaci musí byť uhradená do 20 dňa mesiaca predchádzajúceho.