Vitajte na našej www stránke!

Dôležité termíny

18.3.2014

  • externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry

19.3.2014

  • externá časť a písomná forma internej časti z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ)
  • praktická časť odbornej zložky
  • teoretická časť odbornej zložky