Vitajte na našej www stránke!

Dôležité termíny

17.3.2020

  • externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry

18.3.2020

  • externá časť a písomná forma internej časti z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ)

18.5.2020 - 22.5.2020

  • praktická časť odbornej zložky

25.5.2020 - 29.5.2020

  • teoretická časť odbornej zložky