Vitajte na našej www stránke!

Aktuálne informácie

Úspech lesničiarov

V dňoch 3. až. 5. júna 2011 sa lesničiari školy zúčastili celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a lovecký roh. 34. ročník súťaže bol pre nich veľmi úspešný.

Slovenský poľovnícky zväz Bratislava, Okresná organizácia SPZ Námestovo a Klub trubačov SR zorganizoval v dňoch 3. až. 5. júna 2011 34.ročník celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a lovecký roh. Súťaž sa konala v Oravskom Podzámku v prekrásnom prostredí hradu. Školu a región Prešova reprezentovali 7 žiaci školy a 3 trubači Šarišskej regionálnej organizácie SPZ v Prešove.

Silne omladený tím školy tvorili: 

žiaci 1. ročníka Jozef Kišš, Dano Čurila, Róbert Duda, Veronika Kopačková , druhák Oskár Takacs a tretiačka  Ivana Bučková.

Súbor "Lesničiari Šariša" (traja lesničiari SPZ a dvaja lesničiari školy) obsadil v kategórii C - súbory 1.miesto, SOŠ lesnícka v Prešove (štyria lesničiari školy) v tej istej kategórii 2. miesto.

V kategórii A - jednotlivci do 20 rokov žiak školy Kišš Jozef obsadil 3. miesto.

Všetci trubači sa ako aktívni hráči zúčastnili koncertu loveckej hudby v priestoroch Oravského hradu na rytierskom nádvorí.

 

K úspechu im všetci srdečne blahoželáme.