Vitajte na našej www stránke!

Kontakt

Adresa:
  Stredná odborná škola lesnícka, Školské lesy, Cemjata 3, 080 01 Prešov
 
Telefón:
  051/771 1300 - ústredňa
  051/771 1833 - zástupca riaditeľa školy pre ŠkL - Ing. Daňko Jozef
  051/771 5607 - vedúca úseku ekonomiky - Mgr. Lacková Anna
 
FAX:
  051/771 1833
 

 
 
Mobil - email:
  0918 631 465 - zástupca RŠ pre ŠkL, vedúci úseku výroby - Ing. Jozef Daňko - danko.jozef(at)slspo.sk
  0905 631 466 - vedúci píly - Marián Jančík - jancik.marian(at)slspo.sk
  0907 914 213 - vedúci odbytu - Ing. Kormoš Peter - kormos.peter(at)slspo.sk
  0918 245 937 - vedúca úseku ekonomiky - Mgr. Lacková Anna - lackova.anna(at)slspo.sk
  0917 756 737 - referent pre práce a mzdy - Drahoslava Balúchová  - baluchova.drahoslava(at)slspo.sk
  0915 692 166 - samostatný referent - Mgr. Mária Vavreková  - vavrekova.maria(at)slspo.sk