Vitajte na našej www stránke! "Kritériá pre prijímanie žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2016/2017", výsledkové listiny 1.kola PS sú zverejnené na stránke v časti UCHÁDZAČI

Škola


Telefón Fax
Stredná odborná škola lesnícka 051/7465611,7718548 051/7465610