Vitajte na našej www stránke!

Pedagogickí zamestnanci školy

Meno Pozícia E-mail Telefón
Ing. Fuchs Miroslav, PhD. riaditeľ školy riaditel(at)slspo.sk 051/7465611
PhDr. Hudáková Vlasta pedagogický zástupca riaditeľa školy hudakova.vlasta(at)slspo.sk 051/7465612
Ing. Baláž Vladimír zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety a prax balaz.vladimir(at)slspo.sk 051/7465614
Mgr. Ružbarská Oľga učiteľ ruzbarska.olga(at)slspo.sk 051/7465632
Ing. Bodnárová Vlasta učiteľ, výchovný poradca bodnarova.vlasta(at)slspo.sk 051/7465631
Mgr. Furman Stanislav učiteľ furman.stanislav(at)slspo.sk 051/7465628
Mgr. Hutňan Alexander učiteľ hutnan.alexander(at)slspo.sk 051/7465616
Mgr. Christaková Tatiana učiteľ christakova.tatiana(at)slspo.sk 051/7465630
Ing. Karaš Slavomír učiteľ karas.slavomir(at)slspo.sk 051/7465633
Ing. Korušiak Július učiteľ korusiak.julius(at)slspo.sk 051/7465625
Ing. Kostelník Albín, PhD.  učiteľ kostelnik.albin(at)slspo.sk 051/7465634
Ing. Macej Martin učiteľ macej.martin(at)slspo.sk 051/7465631
Ing. Maňkoš Vladimír učiteľ mankos.vladimir(at)slspo.sk 051/7465626
Ing. Šuščák Peter učiteľ suscak.peter(at)slspo.sk 051/7465626
Mgr. Šutran Peter učiteľ sutran.peter(at)slspo.sk 051/7465616
Mgr. Záhoráková Svatava učiteľ zahorakova.svatava(at)slspo.sk 051/7465627
Bilišňanský Jaroslav   bilisnansky.jaroslav(at)slspo.sk  
Kačmár Sergius   kacmar.sergius(at)slspo.sk  
Bc. Kušnír Jaroslav   kusnir.jaroslav(at)slspo.sk  
Varga Ján   varga.jan(at)slspo.sk