Vitajte na našej www stránke!

Pedagogickí zamestnanci ŠI

Meno Pozícia E - mail Telefón
Mgr. Franko Boris vedúci výchovy franko.boris(at)slspo.sk 051/7465624, 7465630
Mgr. Hevera Vladimír vychovávateľ hevera.vladimir(at)slspo.sk 051/7465624, 7465630
Šilan Andrej vychovávateľ silan.andrej(at)slspo.sk 051/7465624, 7465630
Bc. Hmeľárová Iveta vychovávateľ hmelarova.iveta(at)slspo.sk 051/7465624, 7465630
PhDr. Bayerová Jarmila vychovávateľ bayerova.jarmila(at)slspo.sk 051/7465624, 7465630