Vitajte na našej www stránke! V sekcii UCHÁDZAČI, Prijímacie skúšky, Školský rok 2017/2018 sú zverejnené kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018.