Vitajte na našej www stránke!

Informácia pre výchovných poradcov

KÓD ŠKOLY (v databáze škôl Školského výpočtového strediska)

Stredná odborná škola lesnícka - kód školy 675307

študijný odbor lesníctvo - lesnícka prevádzka - 4219M01 - 4 ročný - ukončený maturitou
študijný odbor lesníctvo - krajinná ekológia - 4219M02 - 4 ročný - ukončený maturitou

 

Stredná odborná škola - kód školy 673040

Učebné odbory

  • mechanizátor lesnej výroby - 4575H - 3 ročný - ukončený záverečnou skúškou
  • rybár - 4578H - 3 ročný - ukončený záverečnou skúškou 
  • lesná výroba - 4579F - 2 ročný