Vitajte na našej www stránke!

SOČ 2020 - školské kolo

20200309190059_20200227_151253_ik.jpg
27.2.2020 (štvrtok) sa na našej škole uskutočnilo školské kolo SOČ. Zúčastnili sa dvaja súťažiaci: Andrea Badidová z III.B triedy s témou Multimediálna učebnica botaniky a Marián Sasák zo IV.B triedy s témou Introdukovné dreviny mesta Košice.

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

27.2.2020 (štvrtok) sa na našej škole uskutočnilo školské kolo SOČ. Zúčastnili sa dvaja súťažiaci: Andrea Badidová z III.B triedy s témou Multimediálna učebnica botanikyMarián Sasák zo IV.B  triedy s témou Introdukovné dreviny mesta Košice. Práce posudzovala odborná komisia v zložení Ing.Albín Kostelník, PhD., Ing. Slavomír Karaš a Ing.Vladimír Maňkoš. Po úspešnej prezentácii prác sa komisia rozhodla že 1. miesto patrí Andrei Badidovej a 2. miesto Mariánovi Sasákovi. Obaja súťažiaci postupujú na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Bardejove. Obom našim reprezentantom držíme prsty.

Ing. Vlasta Bodnárová


Galéria

Späť