Vitajte na našej www stránke!

Škola je naďalej držiteľom certifikátu FSC

20190227114852_fsc_web.png
Škola ostáva aj po uplynutí piatich rokov naďalej držiteľom certifikátu FSC. Certifikácia kladie vyššie nároky na kvalitu vykonávanej práce, na ekologizáciu lesa, prírode blízke obhospodarovanie, lesa, manipuláciu s odpadmi, na dodržiavanie zásad o bezpečnosti zdravia pri práci a dodržiavanie technologických postupov. Škola je od 6. júla 2007 členom Skupinovej schémy certifikácie lesov pri Gemerskom združení vlastníkov neštátnych lesov v Rožňave.

Hlavnou myšlienkou FSC je podporovať environmentálne zodpovedné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov celého sveta. Veľký dôraz sa kladie na presadzovanie prísnych environmentálnych a sociálnych obmedzení lesného hospodárstva. FSC predstavuje štandardizovaný, medzinárodne akceptovaný, funkčný a okamžite dostupný systém. Kľúčovým pilierom certifikačného systému FSC je 10 princípov a 56 kritérií FSC. Princípy a kritériá sa týkajú ako lesov tropických, tak aj lesov mierneho pásma a lesov boreálnych. Pri certifikácii lesov podľa systému FSC sa v Slovenskej republike používa univerzálny program QUALIFOR. V roku 2003 vznikla v SR z podnetu WWF národná iniciatíva FSC, ktorej cieľom je vytvorenie národných štandardov FSC pre lesné hospodárstvo. V súčasnosti je pripravený prvý draft národných štandardov.

Podrobnejšie informácie o certifikácii školy uvádzame v časti Školské lesy/Certifikácia.

Bližšie informácie o FSC na www.fsc.org.

FSC_info.pdf

 Galéria

Späť