Vitajte na našej www stránke!

Kam po ZŠ

20191206113019_kampozs.jpg
Naša škola sa formou prezentačného stánku zúčastní 2. ročníka stretnutia stredných škôl, základných škôl a zamestnávateľov Prešovského kraja, ktoré sa uskutoční 10. 12. 2019 od 9:00 do 13:00 hod. v športovej hale Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov.

Cieľom účasti našej školy na tomto  podujatí je prezentovať potenciálnym uchádzačom o štúdium na SOŠ lesníckej v Prešove a ich rodičom:

  • aktuálne ponúkané školské vzdelávacie programy vo všetkých formách štúdia,
  • zaujímavé projekty, na ktorých sa naši študenti podieľajú,
  • mimovyučovaciu činnosť a možnosti sebarealizácie žiakov,
  • odbornú prax, realizovanú v Školských lesoch Cemjata,
  • ďalšie informácie spojené so štúdiom na SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Plagát KAM PO ZŠ


Späť