Vitajte na našej www stránke!

KAM NA VYSOKÚ - KAM PO STREDNEJ 2018

20180208170208_kam_na_vysoku.jpg
8.2.2018 sa žiaci dvoch tried končiaceho ročníka našej školy – IV.A a IV.B – zúčastnili podujatia, ktoré iste ocenili – dvojvýstavy pre stredoškolákov o možnostiach smerovania po skončení strednej školy.

Miestom konania bola Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove. Na výstavisku sa prezentovalo  28 vysokých škôl a množstvo zamestnávateľov.

Veríme, že toto podujatie pomohlo našim študentom pri ich rozhodovaní o ďalšom smerovaní po ukončení štúdia na strednej škole. Najväčší záujem samozrejme podľa očakávania naši žiaci prejavili o štúdium na lesníckej fakulte TU vo Zvolene, ale so záujmom sa oboznámili so všetkými prezentáciami jednotlivých fakúlt a univerzít.

Pre výchovných poradcov boli pripravené užitočné materiály, ktoré poskytli vysoké školy a zamestnávatelia zúčastnení na výstave. Súčasťou materiálov je  aj brožúra s praktickými informáciami o vysokých školách a zamestnávateľoch.

Okrem toho je  pripravená aj jej elektronická forma, ktorú si môžete stiahnuť na stránkach:

https://www.kampostrednej.sk/
https://www.kamnavysoku.sk/

             Konalo sa aj  neformálne stretnutie výchovných poradcov so zástupcom Združenia pre rozvoj kariérového poradenstva.

                                                                           výchovná poradkyňa Ing. Vlasta Bodnárová

                                                                           kariérny poradca        Ing. Slavomír Karaš


Späť