Vitajte na našej www stránke!

Informácie pre rodičov budúcich žiakov

20160215104817_ps_web.png
Informácie týkajúce sa kódu školy a označenia odborov školy sú uvedené v časti UCHÁDZAČI/Prijímacie skúšky/Info pre vých.poradcov.

http://www.slspo.sk/prijimacky/info-pre-vych-poradcov/

Link na získanie informácií o našej škole na stránkach ŠVS:

Stredná odborná škola lesnícka      https://www.svs.edu.sk/detail-skoly.aspx?id=675307&sr=

Stredná odborná škola                    https://www.svs.edu.sk/detail-skoly.aspx?id=673040&sr=

ŠVS v Michalovcich odporúča výchovným poradcom aktualizovať číselníky v programe Proforient.

 Späť