Vitajte na našej www stránke!

Ďakovný list a pamätná meadila pre školu

20191205093344_10.rokokvtrubaci.jpg
Slovenský poľovnícky zväz, Klub trubačov SR pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku udelil SOŠ lesníckej v Prešove ďakovný list a pamätnú medailu.

Ďakovný list a pamätná medaila bola udelená za zásluhy a rozvoj Klubu trubačov. Je vyjadrením uznania a vďaky za dlhoročnú podporu poľovníckych trubačov na škole, podporu vzdelávacích podujatí klubu-akademického semináru a spoluprácu pri odhalení pamätnej tabule Josefovi Selementovi v priestoroch školy. Ďakovný list a medailu prevzal z rúk  predsedu KT SR Ing. Edmunda Hatiara Dis. art. riaditeľ školy Ing. Miroslav Fuchs, PhD.. Obe strany vyslovili nádej, že spolupráca bude pokračovať aj naďalej.
Akt odovzdávania prebehol po koncerte "Poľovnícke Vianoce", ktorý sa konal 1.12.2019 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči.

Informácie o koncerte a foogalériu nájdete na 
http://www.trubaci.sk/clanok/104-vianoce-nielen-pre-polovnikov 
https://www.facebook.com/pg/KlubtrubacovSR/photos/?tab=album&album_id=479567799342674&ref=page_internal.


Späť