Vitajte na našej www stránke!

0. ročník otvorenia včelárskej sezóny v Prešovskom kraji

20190327124928_mini.jpg
Dňa 23. marca 2019 sa v priestoroch SOŠ lesníckej, Kollárova 10 v Prešove uskutočnil 0. ročník otvorenia včelárskej sezóny v Prešovskom kraji.

V rámci tohto podujatia si včelári, ale aj široká verejnosť mohli prehliadnuť širokú škálu technických pomôcok pre včelárov. K dispozícii návštevníkom bolo 14 predajcov z celého Slovenska, ktorí ponúkali invertované krmivá a rôzne doplnky výživy pre včely, elektronické váhy, medomety, voskotopky, pastovacie zariadenia a v neposlednom rade rôzne typy včelích úľov. Ďalej si návštevníci mohli vybrať zo širokej škály včelích produktov, ako boli rôzne druhy medu, medovníkov, kozmetiky a medoviny. 

Paralelne s predajnou časťou prebiehala prednášková časť, počas ktorej si návštevníci mohli vypočuť veľmi zaujímavé prednášky. Problematikou včelích produktov a chovom včelích matiek ich previedol pán Gabriel Foťko, technológiu včelárenia do detailov rozobral pán Michal Vinc a začiatočníkom svoje cenné dlhoročné skúsenosti odovzdal pán Gabriel Nemčík.

Treťou časťou podujatia bola vyhľadávaná súťaž o najlepší med okresu Prešov. Do súťaže sa prihlásilo 10 včelárov  s 12 vzorkami rôznych druhov kvetových a medovicových medov. Následne počas celého dňa prebiehala ochutnávka jednotlivých medov širokou verejnosťou a tá svojím hlasovaním rozhodla o nasledovnom poradí:

  1. Mgr. Blanka Vincová
  2. Marin Macko a Milan Reich
  3. Jozef Imrich

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým včelárom, ktorí prihlásili med do súťaže a výhercom srdečne blahoželáme.

                Na záver ešte veľká vďaka patrí vedeniu RZ SZV Prešovského kraja na čele s pánom Gabrielom Foťkom, ktoré bolo spoluorganizátorom tejto akcie a samozrejme vedeniu SOŠ lesníckej na čele s pánom riaditeľom, Ing. Miroslavom Fuchsom, PhD., lebo iba vďaka jeho podpore sa toto podujatie mohlo uskutočniť v priestoroch školy, ktorá nám poskytla veľmi dôstojné zázemie pre uskutočnenie tejto akcie.

 

                                                                                                                    Mgr. Holub Ján

                                                                                              predseda ZO SZV pri SOŠ lesníckej v Prešove


Galéria

Späť