OZNAM!

Škola v zmysle opatrenia ÚVZ SR prerušila
na obdobie od 16.3.2020 až do odvolania vyučovací proces.
Nakoľko je budova pre verejnosť uzavretá,
akákoľvek komunikácia prebieha výlučne
elektronicky a telefonicky.


Vitajte na našej www stránke!

Aktuality

20200312143326_vykricniky.jpg
12. 03. 2020

Riaditeľ školy oznamuje žiakom školy, že v zmysle preventívnych opatrení proti koronavírusu prijatých Ústredným krízovým štábom dňa 12.3.2020 bude škola od 16. marca 2020 minimálne do 27.marca 2020 uzavretá.

20200312112403_vykricnik.jpg
12. 03. 2020

Z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu a chrípkových ochorení na škole, riaditeľ školy poskytuje žiakom na deň 13. marec 2020 (piatok) voľno podľa §150 ods. 5 školského zákona (č. 245/2008 Z. z.).

20200308204716_korona_web.jpg
08. 03. 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo pre školy usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu.

20200309190059_20200227_151253_ik.jpg
06. 03. 2020

27.2.2020 (štvrtok) sa na našej škole uskutočnilo školské kolo SOČ. Zúčastnili sa dvaja súťažiaci: Andrea Badidová z III.B triedy s témou Multimediálna učebnica botaniky a Marián Sasák zo IV.B triedy s témou Introdukovné dreviny mesta Košice.

20200310084344_titulka.jpg
04. 03. 2020

Dňa 21. 02. 2020 Odborový zväz DREVO, LESY VODA v spolupráci s PEFC SK zorganizoval na Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove 3. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Generálnym partnerom podujatia boli LESY SR, š.p.