Aktuálny oznam pre rodičov


Informácie týkajúce sa kódu školy a označenia odborov školy
sú uvedené v časti 

UCHÁDZAČI/Prijímacie skúšky/Info pre vých.poradcov,

alebo sa zobrazia kliknutím na tento odkaz
UCHÁDZAČI/Prijímacie skúšky/Info pre vých.poradcov

Aktuality

20151120110228_mini.jpg
20. 11. 2015

27. októbra 2015, sa na SOŠ lesníckej v Prešove, uskutočnil seminár ohľadom liečenia včelstiev proti varroáze. Bol organizovaný pre žiakov včelárskeho krúžku školy. Na tomto seminári sa žiaci dozvedeli informácie o rôznych spôsoboch boja s týmto parazitom počas celého roka.

20151005111816_27-08-2015_11-42-58_web.jpg
05. 10. 2015

Na prelome mesiacov september a október sa uskutočnil 31. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm, ktorý usporadúva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Nitre. Festival je zameraný na filmy, ktoré svojou tvorbou prispievajú k rozvoju poľnohospodárstva, vodohospodárstva, lesníctva a k rozvoju vidieka. Lesníctvo

20151013095723_mini.jpg
13. 10. 2015

Žiaci našej školy sa dňoch 5.10. – 7.10.2015 zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia v Tatranskej Lomnici.