Pozvánka 

          Dňa 27.4.2018 (piatok) o 9.00 hodine sa v priestoroch Spojenej školy, Kollárova 10, 08001 Prešov 
uskutoční prírodovedná súťaž

"Mladý priateľ lesa".

Pozvaní sú žiaci základných škôl  7., 8. a 9. ročníka (z každej školy max. 2 účastníci).
Záujem nahláste na mailovú adresu 
bodnarova.vlasta@slspo.sk do 23.4.2017.


Potrebné údaje : meno žiaka, ročník, názov školy a meno osoby ako doprovod.

Vitajte na našej www stránke!

Aktuality

20160215104817_ps_web.png
19. 02. 2018

Informácie týkajúce sa kódu školy a označenia odborov školy sú uvedené v časti UCHÁDZAČI/Prijímacie skúšky/Info pre vých.poradcov.

20180219094646_kvapkakrvi.jpg
19. 02. 2018

V piatok 16.2.2018 sa 8 žiakov 3. ročníka našej školy zúčastnilo akcie Valentínska kvapka krvi, ktorá prebieha na celom území Slovenskej republiky.

20180208170208_kam_na_vysoku.jpg
08. 02. 2018

8.2.2018 sa žiaci dvoch tried končiaceho ročníka našej školy – IV.A a IV.B – zúčastnili podujatia, ktoré iste ocenili – dvojvýstavy pre stredoškolákov o možnostiach smerovania po skončení strednej školy.