Aktuality

20140909093613_skola_vyrocie_web.jpg
28. 08. 2014

Slávnostné otvorenie šk. roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. septembra o 10:00, v priestoroch kina SCALA. Po otvorení sa uskutoční slávnostná imatrikulácia žiakov prvého ročníka.

20140704090741_mini.jpg
04. 07. 2014

V dňoch 8.6.2014 až 14.6.2014 sa 16 žiakov II.A triedy zúčastnilo výmenného pobytu v poľskom Bilgoraji v partnerskej strednej škole spolu so 14 žiakmi z partnerskej školy z Hraníc na Morave.

20140630095619_mini.jpg
30. 06. 2014

Pri príležitosti 20.výročia založenia mestských lesov Gelnica sa 28. júna 2014 konal slávnostný ceremoniál, ktorého sme boli súčasťou. Žiaci našej školy sa prezentovali dravcami a školu úspešne reprezentovali aj trubači svojím vystúpením. Ing. Bodnárová