Stredná odborná škola lesnícka

Kollárova 10,  080 01 Prešov

Vás pozýva na „Deň otvorených dverí“,

ktorý sa uskutoční dňa 11. decembra 2015 (piatok)  od 900 do 1200 hod.

 

Pre žiakov, ich rodičov, výchovných poradcov a priateľov školy sme pripravili:

 

  • základné informácie o školských vzdelávacích programoch vo všetkých formách štúdia
  • ukážky vyučovacích hodín všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
  • informácie o odbornej praxi realizovanej v Školskom hospodárstve Cemjata
  •  informácie o mimoškolskej činnosti a práci v projektoch
  • prehliadku areálu školy, odborných učební, sokoliarskeho centra, športovísk
  • prehliadku zbierok školy 
  • vystúpenia lesničiarov - ukážky poľovníckej hudby v podaní trubačov lesníckej školy
  • streľbu na laserovej školskej strelnici v budove školy
  • ukážky výcviku sokolov,
  • prezentáciu školy ako Centra odborného vzdelávania a prípravy pre lesníctvo

Tešíme sa na Vás.

Okrem uvedeného termínu je možné dohodnúť si individuálnu návštevu školy. 
Tel. číslo: +42151 7465630

Aktuality

20151120110228_mini.jpg
20. 11. 2015

27. októbra 2015, sa na SOŠ lesníckej v Prešove, uskutočnil seminár ohľadom liečenia včelstiev proti varroáze. Bol organizovaný pre žiakov včelárskeho krúžku školy. Na tomto seminári sa žiaci dozvedeli informácie o rôznych spôsoboch boja s týmto parazitom počas celého roka.

20151005111816_27-08-2015_11-42-58_web.jpg
05. 10. 2015

Na prelome mesiacov september a október sa uskutočnil 31. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm, ktorý usporadúva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Nitre. Festival je zameraný na filmy, ktoré svojou tvorbou prispievajú k rozvoju poľnohospodárstva, vodohospodárstva, lesníctva a k rozvoju vidieka. Lesníctvo

20151013095723_mini.jpg
13. 10. 2015

Žiaci našej školy sa dňoch 5.10. – 7.10.2015 zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia v Tatranskej Lomnici.