STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA
Kollárova 10, 080 01 Prešov
Vás pozýva na „Deň otvorených dverí“,
 

ktorý sa uskutoční dňa 9. decembra 2016 (piatok) od 9 00  do 12 00 hod.
Pre žiakov, ich rodičov, výchovných poradcov a priateľov školy sme pripravili:


o základné informácie o školských vzdelávacích programoch vo všetkých formách štúdia
o ukážky vyučovacích hodín všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
o informácie o odbornej praxi realizovanej v Školskom hospodárstve Cemjata
o  informácie o mimoškolskej činnosti a práci v projektoch
o prehliadku areálu školy, odborných učební, sokoliarskeho centra, športovísk
o prehliadku zbierok školy
o vystúpenia lesničiarov - ukážky poľovníckej hudby v podaní trubačov lesníckej školy
o streľbu na laserovej školskej strelnici v budove školy
o ukážky výcviku sokolov,
o prezentáciu školy ako Centra odborného vzdelávania a prípravy pre lesníctvo


Tešíme sa na Vás.


Okrem uvedeného termínu je možné dohodnúť si individuálnu návštevu školy. 
Tel. číslo: +42151 7465630

Vitajte na našej www stránke!

Aktuality

20161125075524_mini.jpg
21. 11. 2016

Deň otvorených dverí pod názvom Dvere dokorán zorganizoval PSK dňa 15.11.2016.Naši žiaci Petrová II.B, Kurťák II.B, Čahoj III.B a pán Hulvej otvárali tento deň slávnostnou fanfárou. Žiaci Miškuf, Garnek, Hrušková, Čubová, Žolobanič z III.B sa aktívne podieľali na reprezentácii našej školy v priestoroch PSK.

20161020102519_mini.jpg
20. 10. 2016

Žiaci našej školy sa dňoch 17.10. – 19.10.2016 zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia v Tatranskej Lomnici.

20160906113037_70rokov.jpg
06. 09. 2016

Lesnícke školstvo na východe Slovenska si v tomto roku pripomína svoje skromné – 70. výročie.