Slávnostné otvorenie
školského roka 2016/2017

sa uskutoční

5.septembra 2016 (pondelok)
o 9 00 hod.

v časti átria školy.

Vitajte na našej www stránke!

Aktuality

20160520091953_dps_web_skola.jpg
20. 05. 2016

Dňa 18.6.2016 sa v areáli školy uskutoční 1. ročník kultúrno - osvetového podujatia "Deň poľovníkov Šariša".

20160511130433_mini.jpg
11. 05. 2016

Krajské kolo SOČ sa konalo 8.4.2016 na Spojenej škole v Sabinove. Z našej školy sa zúčastnilo sedem prác – jedna v odbore“01 – problematika voľného času“, jedna v odbore „04 – Biológia“, dve v odbore „05 - Životné prostredie, geografia“, geológia, dve v odbore „07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)“ a jedna v odbore 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

20160427121719_mini.jpg
27. 04. 2016

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo dňa 29.2.2016. Do SOČ sa zapojilo trinásť žiakov našej školy. Študenti sa prezentovali zaujímavými prácami z rôznych odborov. Odborná komisia v zložení Ing. Vladimír Baláž, Ing. Peter Šuščák a Ing. Albín Kostelník, vyhodnotila tri najúspešnejšie práce.