Konečné výsledky prijímacích skúšok 2018 - 17.5.2018

ZÁPIS prijatých uchádzačov sa uskutoční 
24.5.2018

V prípade záujmu je možné zápis uskutočniť aj individuálne
pred týmto termínom

Bližšie informácie v rozhodnutí o prijatí, ktoré bude doručené poštou,
prípadne telefonicky na sekretariáte školy.

Vitajte na našej www stránke!

Aktuality

20180219094646_kvapkakrvi.jpg
19. 02. 2018

V piatok 16.2.2018 sa 8 žiakov 3. ročníka našej školy zúčastnilo akcie Valentínska kvapka krvi, ktorá prebieha na celom území Slovenskej republiky.

20160215104817_ps_web.png
19. 02. 2018

Informácie týkajúce sa kódu školy a označenia odborov školy sú uvedené v časti UCHÁDZAČI/Prijímacie skúšky/Info pre vých.poradcov.

20180208170208_kam_na_vysoku.jpg
08. 02. 2018

8.2.2018 sa žiaci dvoch tried končiaceho ročníka našej školy – IV.A a IV.B – zúčastnili podujatia, ktoré iste ocenili – dvojvýstavy pre stredoškolákov o možnostiach smerovania po skončení strednej školy.

20180201111629_dod_mini.jpg
01. 02. 2018

V piatok 8. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí.

20171108142649_polovnik_web_v2.jpg
08. 11. 2017

V dňoch 23.-25.11.2017 sa uskutoční výstava POĽOVNÍCTVO LESNÍCTVO RYBÁRSTVO. Naša škola sa spolupodieľa na jej organizácii.